PANNPLÅT & KORRUGERAD PLÅT

1426_261426_26
1426_26
1426_271426_27
1426_27
1426_281426_28
1426_28

Till alla antikvariers förtjusning och till oss andra som är måna om att bevara den gamla stilen kan man nu åter lägga pannplåt på yttertaken. Vi har som enda företag i Skandinavien tagit upp produktionen av den genuina takplåten som är speciellt anpassad till K-märkta byggnader.


Takprofilen är identisk med den ursprungliga, tidigare tillverkad av Svenskt Stål Domnarvet i Borlänge. I dag kan renoveringsobjekt såväl som nybyggnader projekteras med de efterfrågade pannplåten för tak och fasader.


Vi kan idag producera korrugerad plåt med exakt de gamla täckbrederna - 755 mm för sinusprofilen och 810 mm för pannplåten. Vi levererar framför allt varmförzinkad eller galvad plåt som vi idag föredrar att kalla den, men även i ett antal standard kulörer som t.ex. tegelröd, mörkröd, svart, graftigrå, och ärggrön.

All beställning av pannplåt beställs via vår
samarbetspartner
Ekonomistål
Telefon: 0554-102 30
1431_351431_35
1431_35

Den korrugerade plåtens historia


Både framställandet och anläggandet av det traditionella smidda taket var förr i tiden ett mycket mödosamt och dyrt hantverk. Hela skivor av slätplåt fick på olika sätt fogas samman till en täckande yta. Före 1800-talet var skivplåten därför endast förbehållen de riktigt påkostade byggena som kyrkor, slott, herresäten och större privata hus i företrädesvis Stockholm. I början av 1800-talet kunde plåtvalsning i valsverk på allvar konkurrera med smidestillverkningen.
De sänkta kostnaderna gjorde att användningen av plåt ökade. Det var dock ännu dyrbart och trä var fortfarande det billigaste materialet.

Vid mitten av seklet började man i Sverige att propagera för användning av förzinkad numer kallad galvad järnplåt, som bättre resistent mot rost. Utbyggnaden av valsverk ökade också vid samma tid, då tillverkningen i etapper kopplades till för att på mekanisk väg framställa stål, en förutsättning för den stora produktionsökningen inom Svensk Järnhantering. 
Det är dock inte förrän under 1900-talets första hälft som stordrift och massproduktion gör plåten till ett billigt material. Det var också nu som flera profiler tas fram till skillnad från den tidigare enbart släta, falsade plåten.

Innan Domnarvet 1963 blev först i Norden med varmförzinkad plåt i sammanhängande band, såldes varm-valsad plåt i färdiga stycken till tre tillverkare av galvaniserad plåt, Gävle Galvan, Stockholms Galvan och Kockums. Det var hos Domnarvet som Pokabs nuvarande maskinpark stod.

1968 tog Dobel fram den trapetsformade profilen som på sikt skulle konkurrera ut den tidigare profilen. Den trapetsformade profilen tillverkas idag på närmare 25 ställen i Sverige. Omkring tio år senare var det dags för den tegelimiterade plåten, som numer börjar ersätta den trapetsformade profilen. Det är dessa två profiler som Kulturmiljövården idag vill se ersatta med de betydligt äldre pannplåt och korrugerad plåt.